Selectează o Pagină

Politica de confidențialitate

SC ROMSIM ALIMENT SRL, cu sediul în Mun. Dorohoi, Bld. Victoriei, nr. 2, Bl. A4, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J07/276/2015, cod de identificare fiscală RO34798994,  respectă legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către SC ROMSIM ALIMENT SRL numai în măsura permisă prin Regulamentul UE 2016/679  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date.

Definirea termenilor:

  date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

  prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Conform Regulamentului UE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC ROMSIM ALIMENT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Puteți utiliza formularele de contact pe site-ul nostru, pentru a ne contacta pentru orice solicitare. Datele personale pe care le-ați introdus în formularul de contact vor fi procesate numai în scopul de a răspunde solicitării dvs. și doar dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor. Prelucrarea se bazează in mod legal pe art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

Scopul colectării datelor: datele dumneavoastră personale, așa cum sunt colectate în Formularul de contact (nume, telefon, adresă de email), vor fi utilizate doar pentru a vă contacta cu privire la solicitarea dvs. În funcție de situație, vom opta pentru un răspuns prin e-mail sau pentru o conversație telefonică. Nu vom folosi datele în alte scopuri și nu le vom transfera niciunui terț. Vor avea acces la datele dvs personale doar persoane autorizate de către SC ROMSIM ALIMENT SRL. Datele vor fi șterse la solicitarea dvs sau în termen de 365 de zile de la primirea acestora.

Pentru a proteja site-ul de spam(mesaje nedorite) am instalat un serviciu extern, reCAPTCHA, care identifică mesajele de tip spam și le blochează. Trimiterea unui mesaj de pe site-ul nostru implică acceptarea verificării autenticității utilizatorului prin serviciul mai sus amintit.

În ceea ce privește e-mail-urile/mesajele trimise pentru a aplica la unul dintre posturile noastre vacante, vă asigurăm că datele dvs. nu vor fi divulgate unor terțe părți. Vom utiliza datele dvs personale pentru a vă contacta și pentru a stabili o dată exactă pentru interviu. Datele prezentate în CV vor fi utilizate doar pentru a vă cunoaște experiența profesională și nu le vom transmite către terțe părți. Este posibil să salvăm datele dvs. în cazul în care dorim să vă chemăm cu ocazia unui alt post liber. Trimiterea aplicării pe adresa de e-mail, este considerată acceptul dvs pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea parcurgerii procesului de recrutare.

În cazul în care de pe website-ul www.www.sweet.websymbol.ro sunt sustrase date în mod ilegal ne obligăm să vă informăm, în maxim 48 de ore de la constatarea evenimentelor, printr-un e-mail trimis la adresa menționată de dvs în Formularul de contact.

Prin citirea acestei politici aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

DREPTUL DE A REFUZA SĂ DEVII O PERSOANĂ VIZATĂ
De la început, primul tău drept ca cetățean al UE este de a refuza să devii o persoană vizată, adică de a refuza ca datele tale personale să fie prelucrate. Cu toate acestea, este puțin probabil ca multe persoane să reușească acest lucru, să nu aibă activități bancare de exemplu, telefon, să nu fie angajați și așa mai departe.

DREPTUL DE A FI INFORMAT
O dată ce ai consimțit și ai devenit o persoană vizată, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită organizație. În același timp, ai dreptul să îți accesezi datele personale ori de câte ori vrei.

DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PRELUCRAREA DATELOR
Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz când se poate restricționa prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrării.

PORTABILITATEA DATELOR
Ai de asemenea dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condiții contractuale (de care ar trebui să fii informat înainte de a consimți prelucrării datelor) atunci îți poți muta datele de la un furnizor la altul într-un mod ușor și rapid.

DREPTUL DE A FI UITAT (DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR)
Un alt drept important este cel la ștergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este că o persoană are dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dacă datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală sau pentru siguranța sănătății publice, pentru cercetare științifică atunci dreptul la ștergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate.

DREPTURI LEGATE DE PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI
Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care are putea fi luate fără intervenție umană. GDPR-ul definește crearea de profiluri ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și altele. Dacă o organizație folosește crearea de profiluri, trebuie să ia anumite măsuri de siguranță. De exemplu, să fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal să fie securizate, să existe măsuri care permit anomaliilor să fie corectate cu un risc minim de erori.

Dacă doriţi ca datele dvs personale să fie șterse, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la adresa contact@www.sweet.websymbol.ro.